dr Maciej Lubiszewski – adiunkt; Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Jakub Czepek – adiunkt; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Reklamy